Mẫu văn bản cho đại hội, hội nghị Đoàn Thanh niên

0

Các mẫu văn bản dùng cho đại hội, hội nghị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tại Trường Đại học KHXH&NV.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công khai trên trang.