Giao ban công tác Đoàn – Hội cuối năm học 2017-2018

0

Ngày 24 tháng 5, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường đã họp giao ban công tác Đoàn – Hội năm học 2017- 2018 tại phòng hội thảo E304 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Cuộc họp giao ban được xoay quanh các nội dung chính về tổng kết, khen thưởng, báo cáo, bảng điểm đánh giá năm học Đoàn – Hội năm học 2017-2018; kiểm tra công tác Đoàn cuối năm trực tiếp từng đơn vị và công tác tình nguyện hè.

Cuộc họp có sự tham gia đầy đủ của BCH Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường.

Để lại bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công khai trên trang.