Bạn đang xem chuyên mục

Chính trị – Tư tưởng

Hoạt động chính trị, tư tưởng của tuổi trẻ Trường ĐHKHXH&NV

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh “Con đường Ánh sáng” lần thứ III

Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 - 2018 và triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TƯ về việc “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ…