Mẫu văn bản cho công tác phát triển Đảng

Các mẫu văn bản phục vụ công tác phát triển Đảng dành cho đối tượng là đoàn viên tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Mẫu văn bản cho đại hội, hội nghị Hội Sinh viên

Các mẫu văn bản dùng cho đại hội, hội nghị của Hội Sinh viên các cấp tại Trường Đại học KHXH&NV.

Mẫu văn bản cho đại hội, hội nghị Đoàn Thanh niên

Các mẫu văn bản dùng cho đại hội, hội nghị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tại Trường Đại học KHXH&NV.

Thể thức trình bày văn bản

Văn phòng Đoàn TN - Hội SV Trường ĐHKHXH&NV hướng dẫn thể thức trình bày văn bản trên máy tính.