Đội Sinh viên làm Công tác xã hội

Đội Sinh viên làm Công tác xã hội  thành lập từ ngày 15/9/2007 với sứ mệnh hoạt động nhằm trợ giúp các đối tượng yếu thế, những người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Đội đã đang và sẽ hoàn thiện hơn về chuyên môn và có thêm nhiều hoạt động hơn nữa về Công tác xã hội.

Slogan: Dám hành động
Nhóm máu: Tình nguyện
Email: doi.ctxh.nv@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *