Tuổi trẻ Nhân văn - Trang thông tin của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN)
Bạn đang xem chuyên mục

Hoạt động nghiên cứu khoa học

Lung linh cùng Ngọn Đuốc Xinh

✨✨  ✨✨ 🤔 Bạn có trăn trở về những vấn đề của sinh viên? 🤔 Bạn có báo cáo nghiên cứu khoa học liên quan tới các vấn đề khởi nghiệp; phong cách, lối sống sinh viên; sáng kiến với các công tác Đoàn - Hội? 👉👉 Hãy mang tất cả những điều đó…