Tuổi trẻ Nhân văn - Trang thông tin của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN)
Bạn đang xem chuyên mục

Tổ chức Đoàn – Hội

Ban Chuyên môn – Tuyển “CHIẾN BINH”

Căn cứ kế hoạch công tác đoàn và phong trào học sinh sinh viên năm học 2018 – 2019, Ban chuyên môn Đoàn trường lập kế hoạch về việc tuyển cộng tác viên với các nội dung như sau: I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Nhằm đáp ứng nhu cầu trong