Bạn đang xem chuyên mục

Tổ chức Đoàn – Hội

Ban Chuyên môn – Tuyển “CHIẾN BINH”

Căn cứ kế hoạch công tác đoàn và phong trào học sinh sinh viên năm học 2018 – 2019, Ban chuyên môn Đoàn trường lập kế hoạch về việc tuyển cộng tác viên với các nội dung như sau: I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU - Nhằm đáp ứng nhu cầu trong

Thư mời tài trợ Chiến dịch Mùa hè Thanh niên Tình nguyện năm 2018 của Trường ĐHKHXH&NV

THƯ NGỎ Kính gửi Quý đơn vị, Lời đầu tiên, chúng tôi xin gửi tới Quý đơn vị lời chúc sức khỏe và thành đạt! Trong những năm qua, Chiến dịch Mùa hè thanh niên Tình nguyện của Tuổi trẻ Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại…