NGỌN ĐUỐC XANH – KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CHO SINH VIÊN

Giải thưởng nghiên cứu khoa học “Ngọn đuốc xanh” là giải thưởng tôn vinh những công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên có nội dung nghiên cứu về những vấn đề thiết thực đối với sinh viên, có tính ứng dụng đối với công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên của nhà trường.
Giải thưởng được trao lần đầu tiên vào mùa nghiên cứu khoa học sinh viên 2009 – 2010 với tên gọi là “Giải thưởng của Đoàn thanh niên”. Từ mùa nghiên cứu 2014 – 2015, giải thưởng chính thức được mang tên “Ngọn đuốc xanh” với ẩn dụ về việc tiếp thêm sức sống của tuổi trẻ để làm rạng rỡ truyền thống và uy tín trong nghiên cứu khoa học của nhà trường. Hình ảnh ngọn đuốc tượng trưng cho nhiệt huyết và đam mê. Màu xanh tượng trưng cho tuổi trẻ và sức sống mãnh liệt. Ngọn đuốc xanh sẽ khơi lên những tìm tòi, thổi bùng lên những khát khao sáng tạo và dẫn đường cho những khát vọng cống hiến vì xã hội và vì sự phát triển của cộng đồng.
Điều đặc biệt: Trong hệ thống các trường Đại học ở Việt Nam hiện nay, “Ngọn đuốc xanh” là giải thưởng DUY NHẤT về Nghiên cứu khoa học sinh viên được trao tặng bởi Đoàn Thanh niên Trường.


Các hướng nghiên cứu của mùa nghiên cứu 2017 – 2018:
– Nhu cầu, thẩm mỹ, giá trị sống của sinh viên
– Phong cách “Sinh viên Nhân văn”
– Sáng kiến đối với công tác Đoàn – Hội
– Khởi nghiệp trong khoa học xã hội và nhân văn
Các hạng mục giải thưởng:
– Hạng mục lựa chọn đề tài xuất sắc
– Hạng mục khảo sát xuất sắc
– Hạng mục giá trị ứng dụng xuất sắc
– Hạng mục giải pháp xuất sắc
– Hạng mục thuyết trình xuất sắc
Các mốc thời gian chính:
– 9/2017: Lễ phát động giải thưởng
– 11/2017: Đối thoại “Thế nào là nghiên cứu khoa học?”
– 3/2018: Lớp học “Kỹ năng thuyết trình nghiên cứu khoa học”
– 5/2018: Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên “Ngọn đuốc xanh”


Thông tin liên hệ:
Ban chuyên môn Đoàn trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
Đ/c: Trần Thị Nhàn – 01635.191.645