Nhân văn Xanh

Tổng hợp thông tin về các hoạt động tình nguyện của đoàn viên, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN).