Nhịp điệu trẻ

Các hoạt động văn thể diễn ra thường xuyên trong năm học, thu hút đông đảo đoàn viên sinh viên tham gia với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.