Các hoạt động văn thể diễn ra thường xuyên trong năm học, thu hút đông đảo đoàn viên sinh viên tham gia với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.